บริษัท ลายพราง จำกัด
ร้าน ลายพรางกรุงเทพ
หจก.ลายพรางพัทลุง
ลายพราง ชุมพร
ลายพราง ระนอง
ลายพราง ภูเก็ต
ลายพราง พังงา
ลายพราง กระบี่
ลายพราง สุราษฎร์ธานี
ลายพราง นครศรีธรรมราช
ลายพราง ตรัง
ลายพราง สงขลา
ลายพราง สตูล
ลายพราง ปัตตานี
ลายพราง ยะลา
 
 
 

 
ชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย
 
เสื้อ คอแบะมุมปกแหลมแขนยาวทรงกระบอกสีเทา ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด ติดซิปและสาบซ่อนตลอดแนว มี ๔ กระเป๋า กระเป๋าบนเย็บติดที่อกเสื้อข้างละ ๑ กระเป๋า มีใบปกกระเป๋า ที่ปากกระเป๋าบนติดดุมสีเทา ๑ ดุม กระเป๋าล่างเป็นกระเป๋าย่าม ทั้ง ๒ ข้าง มีใบปกกระเป๋า มีดุมติดที่ใบปกกระเป๋าข้างละ ๒ ดุม ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนด้านขวาให้ปัก ชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่ง ด้านซ้ายให้ปักอักษรย่อ แสดงกรุ๊ปเลือดและมีแถบผ้าสาหรับเสียบวิทยุสื่อสารอยู่เหนืออักษรย่อแสดงกรุ๊ปเลือด ใต้กระเป๋าบนมีแถบสะท้อนแสงสีส้ม ขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร พาดขวางตัวเสื้อรอบตัว ที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อด้านซ้าย ติดแผ่นผ้าระบุหน่วยงานที่สังกัดโค้งไปตามแนวตะเข็บเสื้อ พื้นสีดำเดินขอบด้วยไหมสีทอง ภายในปักชื่อหน่วยงานที่สังกัดด้วยไหมสีทอง สูง ๑ เซนติเมตร และติดเครื่องหมายรูปอาร์มที่แขนเสื้อด้านขวา ห่างจากตะเข็บไหล่ ๒ เซนติเมตร เหนือปลายแขนเสื้อทั้ง ๒ ข้าง ติดแถบสะท้อนแสงสีส้ม ขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร โดยรอบ ด้านหลังตัวเสื้อมีอักษรแสดงตำแหน่ง สูง ๔ เซนติเมตร และชื่อหน่วยงานที่สังกัด สูง ๒ เซนติเมตร ติด ปักด้วยด้ายหรือไหมสีทอง
 
กางเกงขายาวสีเทา ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม ที่ขอบเอวมีห่วงสาหรับสอดเข็มขัดทำด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง กว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร ด้านหน้าบริเวณใต้เข็มขัดมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า และที่แนวตะเข็บขากางเกงทั้งสองข้าง มีกระเป๋าปะยึดชาย ชายล่างเย็บติดกับขากางเกง ชายหลังจีบเพื่อให้ขยายตัวได้ มีปกรูปสี่เหลี่ยม มีดุมสีเทาขัดปากกระเป๋า ๒ ดุม ปลายขากางเกงทั้ง ๒ ข้าง ติดซิปสำหรับรัดปลายขา และมีแถบสะท้อนแสงสีส้ม ขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร คาดรอบขากางเกงบริเวณเหนือซิปรัดปลายขา ด้านหลังกางเกงข้างขวา มีกระเป๋าเจาะ ๑ กระเป๋า มีใบปกกระเป๋า และมีดุมขัด ปากกระเป๋า ๑ ดุม
 
เข็มขัด เข็มขัดทำด้วยด้ายถักสีดำ กว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทางนอน ปลายมนกว้าง ๓.๕๐ เซนติเมตร ยาว ๕.๕๐ เซนติเมตร มีรูปเครื่องหมายเจ้าพนักงานดุนนูน อยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสาหรับสอดรู ปลายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร
 
รองเท้า มี ๒ แบบ
 
        (๑) รองเท้าหุ้มส้น 
            ชาย รองเท้าหุ้มส้น หุ้มข้อทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง สีดำ ไม่มีลวดลาย 
            หญิง รองเท้าหุ้มส้น หุ้มข้อทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง สีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก แบบปลายปิด มีส้นใหญ่พอสมควร 
                  สูงไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ไม่มีริ้วและลวดลาย 
        (๒) รองเท้าสูงครึ่งน่องทำด้วยหนัง ผ้าใบหรือยาง สีดำ 
            สาหรับถุงเท้าให้ใช้สีดำ
 

 
Copyright © 2010 www.ลายพราง.com All Rights Reserved.