ชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย
 
เสื้อ คอแบะมุมปกแหลมแขนยาวทรงกระบอกสีเทา ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด ติดซิปและสาบซ่อนตลอดแนว มี ๔ กระเป๋า กระเป๋าบนเย็บติดที่อกเสื้อข้างละ ๑ กระเป๋า มีใบปกกระเป๋า ที่ปากกระเป๋าบนติดดุมสีเทา ๑ ดุม กระเป๋าล่างเป็นกระเป๋าย่าม ทั้ง ๒ ข้าง มีใบปกกระเป๋า มีดุมติดที่ใบปกกระเป๋าข้างละ ๒ ดุม ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนด้านขวาให้ปัก ชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่ง ด้านซ้ายให้ปักอักษรย่อ แสดงกรุ๊ปเลือดและมีแถบผ้าสาหรับเสียบวิทยุสื่อสารอยู่เหนืออักษรย่อแสดงกรุ๊ปเลือด ใต้กระเป๋าบนมีแถบสะท้อนแสงสีส้ม ขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร พาดขวางตัวเสื้อรอบตัว ที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อด้านซ้าย ติดแผ่นผ้าระบุหน่วยงานที่สังกัดโค้งไปตามแนวตะเข็บเสื้อ พื้นสีดำเดินขอบด้วยไหมสีทอง ภายในปักชื่อหน่วยงานที่สังกัดด้วยไหมสีทอง สูง ๑ เซนติเมตร และติดเครื่องหมายรูปอาร์มที่แขนเสื้อด้านขวา ห่างจากตะเข็บไหล่ ๒ เซนติเมตร เหนือปลายแขนเสื้อทั้ง ๒ ข้าง ติดแถบสะท้อนแสงสีส้ม ขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร โดยรอบ ด้านหลังตัวเสื้อมีอักษรแสดงตำแหน่ง สูง ๔ เซนติเมตร และชื่อหน่วยงานที่สังกัด สูง ๒ เซนติเมตร ติด ปักด้วยด้ายหรือไหมสีทอง
 
กางเกงขายาวสีเทา ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม ที่ขอบเอวมีห่วงสาหรับสอดเข็มขัดทำด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง กว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร ด้านหน้าบริเวณใต้เข็มขัดมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า และที่แนวตะเข็บขากางเกงทั้งสองข้าง มีกระเป๋าปะยึดชาย ชายล่างเย็บติดกับขากางเกง ชายหลังจีบเพื่อให้ขยายตัวได้ มีปกรูปสี่เหลี่ยม มีดุมสีเทาขัดปากกระเป๋า ๒ ดุม ปลายขากางเกงทั้ง ๒ ข้าง ติดซิปสำหรับรัดปลายขา และมีแถบสะท้อนแสงสีส้ม ขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร คาดรอบขากางเกงบริเวณเหนือซิปรัดปลายขา ด้านหลังกางเกงข้างขวา มีกระเป๋าเจาะ ๑ กระเป๋า มีใบปกกระเป๋า และมีดุมขัด ปากกระเป๋า ๑ ดุม
 
เข็มขัด เข็มขัดทำด้วยด้ายถักสีดำ กว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทางนอน ปลายมนกว้าง ๓.๕๐ เซนติเมตร ยาว ๕.๕๐ เซนติเมตร มีรูปเครื่องหมายเจ้าพนักงานดุนนูน อยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสาหรับสอดรู ปลายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร
 
รองเท้า มี ๒ แบบ
 
        (๑) รองเท้าหุ้มส้น 
            ชาย รองเท้าหุ้มส้น หุ้มข้อทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง สีดำ ไม่มีลวดลาย 
            หญิง รองเท้าหุ้มส้น หุ้มข้อทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง สีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก แบบปลายปิด มีส้นใหญ่พอสมควร 
                  สูงไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ไม่มีริ้วและลวดลาย 
        (๒) รองเท้าสูงครึ่งน่องทำด้วยหนัง ผ้าใบหรือยาง สีดำ 
            สาหรับถุงเท้าให้ใช้สีดำ
 

 
Copyright © 2010 www.ลายพราง.com All Rights Reserved.